Cỏ Mềm cảm ơn bạn đã đặt mua sản phẩm Nước hoa khô.

Chúng mình sẽ liên lạc với bạn để kiểm tra lại thông tin đặt hàng.

Thời gian giao hàng từ 3-5 ngày làm việc